Евгений Выпов 1 Евгений Выпов 2 Евгений Выпов 3 Евгений Выпов 4
Евгений Выпов 6 Евгений Выпов 7 Евгений Выпов 9 Евгений Выпов 10
Евгений Выпов 8 Евгений Выпов 5
Evgeni VYPOV
PAINTING
PRESS
CONTACTS
Contact Us      Evgeni Vypov      007 911 241 06 59       VYPOV@YANDEX.RU.    
coll 0079112410659
   Midden in het Spiegelkwartier in de Kerkstraat is sinds 1987 Galerie en Kunsthandel de Bres gevestigd. Simpelweg genoemd naar de eigenares Marianne de Bres.
   Zij heeft in meer dan tien jaar een geheel eigen publiek opgebouwd. Een publiek dat zieh in-teresseert voor figuratieve en impressionistische kunst.
  "Ik ben met kunst opgegroeid. Bij ons was kunst een vanzelfsprekende zaak. Met het gezin gingen we vaak naar een museum en ook op school werd er veel aandacht aan besteed." De galerie heeft zieh gespecialiseerd in twintig-ste-eeuwse en hedendaagse kunst; realistisch, impressionistisch en figuratief werk van ver-schillende nationaliteiten. Daarnaast heeft de galerie beeldhouwwerk, keramiek en objecten. Er worden jaarlijks verschillende exposities ingericht met diverse thema's die gebaseerd zijn op persoonlijke voorkeur.
   Een van deze keuzes is het werk van EVGENI VIJPOV, geboren te Yaroslavl in Rusland.
   "Op een tentoonstelling van Picasso te Parijs kwam ik bij toeval Evgeni tegen en we raakten aan de praat. Hij had een aantal schilderijen bij zieh die hij in Parijs aan een galerie wilde laten zien. Gelukkig kon ik hem overhalen ze aan mij te geven en ze voor hem tentoon te stellen."
   Het gaat hier om rasechte, zuivere stillevens zoals die reeds in de 17e eeuw door Vlaamse en Hollandse meesters op paneel werden gezet. Na zijn studies aan de Academie des Beaux Arts in St. Petersburg en de Studio of Gorki Palace stelde Vijpov zieh tot doel het geheim van die schiiderkunst te ontsluieren.
  De werken van die kunstenaars werden door-gaans "vanitas" (latijn voor “ijdelheid“ ) genoemd. Bij Evgeni Vijpov is het echter niet op de eerste plaats om de vanitas-boodschap te doen maar om een zo exact, zo natuurgetrouw mogelijke weergave van de vorm, de kleur en van het licht dat op de dingen valt en weerkaatst
    Om het authentieke, schijnbaar ouderwetse stilleven optimaal gestalte te geven gebruikt deze fijnschilder een specifieke techniek die hij altijd bestudeert en tracht te verbeteren.
    Om de penseelstreken niet te laten zien geeft hij de voorkeur aan de staart van de marter. Het effect dat hij daarmee bereikt werd in de 17-de eeuw "beau fini” genoemd. De grond-slag van zijn techniek is een monochrome onderschilder-ing op het doek, een vermenging van zwart en wit dat lichtgrijs wordt. Dan brengt hij nog ver-scheidene lagen aan, die telkens opnieuw moeten drogen. In een volgende fase, na goede droging, legt de Schilder er de kleur overheen zodat licht en donker er doorheen gefilterd worden.
   Zo ontstaat een wonderlijke transparantie.
   Anders dan zijn "modern“ gerichte gener-atiegenoten, biedt Vijpov ons een gave en per-fecte kunst; het oorspronkelijke stilleven dat hij in eer heeft hersteld!
 
Press
fr